Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Innerface Huidverzorging

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Innerface Huidverzorging verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Innerface Huidverzorging of om een andere reden persoonsgegevens aan Innerface Huidverzorging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Innerface Huidverzorging  adviseert u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Innerface Huidverzorging, Huygenslaan 55, 4873 GP, KvK nummer: 20117757
De salon is bereikbaar via mail:
info@innerface-huidverzorging.nl of via telefoon: 06 26684820

 

2. Welke gegevens verwerkt Innerface Huidverzorging en voor welk doel

2.1     De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoon nummer, e-mailadres

d) intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

e) voor – en na foto’s wanneer nodig

f) productgebruik van gegeven behandeling

g) het afhandelen van uw betaling


2.2     Innerface Huidverzorging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Innerface Huidverzorging

c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

d) uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

e) de informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

f) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en behandelingen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

g) Innerface Huidverzorging is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3 Informatie verstrekking aan derden:

Innerface Huidverzorging verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Innerface Huidverzorging is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Innerface Huidverzorging terecht kwam via de website van een derde. 

5. Bewaartermijnen

Innerface Huidverzorging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, echter is totale verwijdering pas na 2 jaar mogelijk, vanwege een mogelijke behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie. Mailadressen ten behoeve van mailing worden wel direct vernietigd. Na deze periode van 2 jaar zullen alle gegevens vernietigd worden voor zover dit niet strijdig is met overige wetgeving, zoals bv. belastingwetgeving. 

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Innerface Huidverzorging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1   Via de eigenaresse van Innerface Huidverzorging kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Innerface Huidverzorging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

7.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

7.3   Indien u klachten hebt over de wijze waarop Innerface Huidverzorging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

7.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van  Innerface Huidverzorging via  info@innerface-huidverzorging.nl of telefoon: 06 26684820. 

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt middels een formulier in de salon of via de website. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken. Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met de eigenaresse.